Välkommen till Förskolan Lejongapet

Hej! Mitt namn är Anna Maria Stranneheim, chef på Lejongapet från augusti 2017. Sedan lärarexamen på Stockholms Universitet 2008 har jag arbetat inom förskolan.Vi är en liten enhet så du möter mig dagligen i den aktiva verksamheten.

 

Mitt fokus som chef är att göra förskolan trygg, rolig och lärorik för alla barn varje dag. Här är barnperspektivet alltid i fokus. Du som förälder ska känna öppenhet och stort engagemang från alla involverade. Vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna ditt barn i våra kompetenta pedagogers händer. Med löpande kompetensutveckling och genom dialog med er föräldrar förbättras vi ständigt och når nya mål. Jag och mitt team hälsar dig och ditt barn välkomna till oss på Lejongapet!

 

Anna Maria Stranneheim, förskolechef

En liten och trygg förskola mitt i Midsommarkransen

Vi är en mindre förskola med 26 platser i en trevlig villa i Midsommarkransen. Här erbjuder vi en trygg miljö med familjär atmosfär. Vi är fem pedagoger, varav tre barnskötare och två förskollärare. Förskolan öppnades i augusti 2009 och drivs i privat regi av Förskolegruppen, med över trettio års erfarenhet av att driva förskolor inom Stockholms stads barnomsorg.

 

Förskolan har två åldersblandade barngrupper: Utforskarna och Äventyrarna. För särskilda aktiviteter delar vi även in oss i projektgrupper (Röda, Blå och Gröna gruppen) utifrån ålder, för att tillgodose varje barns rätt till delaktighet. Du kan se våra aktiviteter här.

 

På vår lilla förskola känner alla barn varandra och alla pedagoger. De små barnen lär sig av de stora, och de stora lär sig att värna om och ta hänsyn till de mindre. Det här bidrar mycket till barnens trygghet.

Barnets nyfikenhet – vår drivkraft

På Lejongapet arbetar vi i projektform. Teman väljer vi utifrån barnens intressen och nyfikenhet. Vi förbereder aldrig ett helt tema, utan låter barnens nyfikenhet leda oss framåt. Varje vecka avrundar vi med en aktivitet som vi kallar Fredagskul där barnen får välja mellan två olika aktiviteter. Att ge barnen ett eget val tycker vi är viktigt. Det fungerar inte att pressa fram lärande hos barn – det bästa lärandet sker när viljan att lära kommer inifrån.

Bra kommunikation

”Vi har jättebra kommunikation med förskolan.”
Fikret

Anmälan

Roliga, utvecklande utflykter och aktiviteter

Vi besöker ofta lekparker i området för att ge barnen nya intryck och upplevelser. Vi gör många utflykter i närområden och även längre bort som till exempel till Tom Tits Experiment, Aquaria vattenmuseum och Junibacken. Utflykter knyts oftast till pågående projekt och teman.

Minst varannan vecka (utom november–mars) går vi ut i skogen för att ge barnen positiva naturupplevelser. Vi åker till badhuset två gånger i månaden. Det ger vattenvana så att man senare kan lära sig att simma lättare. Barnen får dagligen vara utomhus – på närliggande lekplatser, i skogen eller på gården.

Den dagliga förmiddagssamlingen är ett särskilt tillfälle för alla barn att bli sedda. Vi sjunger traditionella sånger, läser rim och ramsor och berättar sagor. Barnen tar del i att välja innehållet. Varannan vecka ”besöker vi” ett av barnens ursprungsländer i vårt kulturprojekt ”Lilla Resenären”. Det är en mycket uppskattad del av vårt interkulturella arbetssätt.

Pedagogisk inriktning

Vi tror på ett allsidigt lärande. Vi arbetar med traditionell förskolepedagogik med inriktning på hälsa och miljö. Det innebär att vi minimerar sockerintaget på förskolan, värnar om vår natur och omgivning, rör på oss aktivt och vistas mycket utomhus i parker i närområdet. Vi pedagoger förespråkar och visar exempel på en hälsosam livsstil. Vi följer den nationella läroplanen för förskolan och förskoleplanen för Stockholms stad.

Träffas under avslappnade former

En fredag varannan månad bjuder vi in alla föräldrar, släkt och vänner till förskolan. Du kan då träffa oss pedagoger under avslappnade former och ta del i verksamheten så att samverkan mellan förskola och föräldrar stärks. Vi berättar vad som hänt den senaste tiden och alla barn blir sedda och bekräftade. Vi bjuder på fika med bröd som personalen och barnen har bakat. Det är viktigt att föräldrar får ta del av barnens upplevelser och att barnen får visa, berätta och känna sig stolta.

Vi serverar ekologisk mat

Vi serverar bra mat som barnen tycker om! Maten som serveras på Förskolan Lejongapet levereras ifrån S2H Catering som gör all mat av ekologiska råvaror.

Mer om vår ekologiska mat på Lejongapet »