Välkommen till Plommongården!

Hej! Andreea Carlsson heter jag och arbetar som förskolechef på förskolan Plommongården. Jag är utbildad förskollärare och har arbetat på flera förskolor innan jag i september 2011 blev förskolechef på förskolan Pelikanen hos Förskolegruppen. Sedan dess har jag blivit chef  även för Plommongården och Tärnan.

 

För mig är det viktigt med respekt och lyhördhet för varje barn och jag vill att alla som kommer till förskolan ska känna sig välkomna och få ett bra bemötande. Barnen ska vara lika glada när de kommer till oss och som de är ivriga på att berätta om dagen när föräldrarna hämtar. På Plommongården får man uppleva en spännande vardag med mycket inspiration för lek och lärande. Hos oss kommer ni att bli sedda och lyssnade på, allas tankar och känslor är viktiga för att hålla verksamheten trygg och rolig. Jag önskar dig och ditt barn varmt välkomna till vår förskola.

 

Andreea Carlsson, Förskolechef

En perfekt miljö för lek, lärande och utflykter

Vi finns i Enskededalen och är en del av Stockholms stads barnomsorg sedan 1979.  Plommongården som enhet bildades år 2012 genom en sammanslagning av de tidigare separata förskoleenheterna Albatross och Måsen. Förskolan har en stor och fräsch lokal som är anpassad till förskoleverksamhet.

 

Miljön runt förskolan är varierad. Vi har nära till skog, äng, parker, koloniområden och parklekar som inspirerar till lek, utveckling och lärande. Det här kommer dagligen till nytta i verksamheten eftersom vi upplever att både barn och pedagoger lär sig mycket och mår väldigt bra av att vara ute. Vi gör regelbundet utflykter, både i närområdet och till museer, utställningar och andra upplevelser. Alla barn över tre år går regelbundet till badhuset för vattenlek och simträning.

 

Inomhusmiljön erbjuder även den ett brett utbud av inspiration till lek och lärande. Vi har ateljéer, hemvrår, rum för konstruktion, spel, pussel och ett särskilt rum för att öva grovmotorik.

Förskolan ligger väldigt nära tunnelbanan och bussar vid Dalens centrum där också bibliotek, affär och badhus finns.

Plommongården: En förskola för mångfald och trygghet

Trygghet genomsyrar hela förskolan och vi gör allt för att skapa en trygg miljö för ditt barn. Förskolan Plommongården är en mångfaldens förskola. I barngrupperna, där åldrarna sträcker sig från ett till sex år, finns många olika kulturer, språk och intressen representerade. Även i personalgruppen, som består av pedagoger med barnskötarutbildning och förskollärare, har vi blandade erfarenheter, åldrar, kulturer och språkkunskaper.

Så här ska det ju vara!

”Så här ska det ju vara! Personalen är glad och engagerad och har livlig fantasi när det gäller lek och aktiviteter.”

E och R

Anmälan

Engagerad personal och lärande genom nyfikenhet

På förskolan Plommongården arbetar vi på ett utforskande sätt där barn lär tillsammans med vuxna i olika projekt. Det är barnens inneboende nyfikenhet och intressen som kommer i första hand och styr hur pedagogerna planerar arbetet. Det här sättet att arbeta kräver engagerad personal som använder pedagogisk dokumentation som verktyg för att se barns utveckling och lärande. Vi använder kameror, diktafon, observationer och video för att dokumentera.

Följ ditt barns utveckling i förskolan, på webben och våra månadsfester

Pedagogernas och barnens arbete finns hela tiden tydligt för föräldrar att se, på väggarna i förskolan, i månadsbrev, på webbplattformen www.mitt24.se, i samtal och under våra återkommande månadsfester. Där visar barnen upp vad de håller på med just då i form av uppträdanden och sedan blir det fest med tematisk fika som barnen ordnat. Barnen tycker det är väldigt kul att få visa upp sina arbeten. Något som även gör att glädjen sprids till dig som förälder som ser vilka framsteg barnen gör.

Mer om vårt arbetssätt

Tydliga gemensamma strävansmål är viktigt för en förskoleverksamhet. Därför arbetar vi nära läroplanen och våra andra styrdokument som alltid är tillgängliga för alla, föräldrar också så klart. Vi är noga med att ständigt utvecklas och hålla kvalitet.

Mångfalden i personalgruppen, barngruppen och föräldragruppen bidrar i stor del till att vi har ett trevlig, öppet klimat på förskolan där man vågar undra, fråga och mötas. Plommongården arbetar mycket med kommunikation och är noga med att lyfta varandra och stärka varandra till härliga individer.

Vi arbetar ständigt med demokratiska värden och social kompetens med barnen. Du som förälder ska veta att du alltid kan känna dig trygg med att prata med alla i personalen om dina frågor och idéer.

Vi serverar ekologisk mat

Vi serverar bra mat som barnen tycker om! Maten som serveras på Förskolan Lejongapet levereras ifrån S2H Catering som gör all mat av ekologiska råvaror.

Mer om vår ekologiska mat på Lejongapet »