Bildspel: En dag på Solstugan

Trygg, roligt och utvecklande

 På Solstugan får du en trygg, rolig och utvecklande miljö för ditt barn!

I vårt arbetssätt är det barnens behov och intressen som styr aktiviteterna. Vi ser till varje barns individuella förmågor och behov. Solstugan ligger i ett grönområde med lekpark och stor plaskdamm för bad på sommaren. Vi har också en egen utegård med lekredskap. Området är skyddat från trafik – en trygg miljö för Ditt barn!

En presentation av Solstugan »