Välkommen till Förskolan Solstugan!

Hej! Jag heter Asta Dirgelaite och är förskolechef på Solstugan. Innan jag blev chef arbetade jag som förskollärare i barngruppen. Mitt mål är att varje barn ska känna sig tryggt och trivas på vår förskola. Jag vill också att du som förälder ska trivas med oss. Som förskolechef eftersträvar jag hög kvalitet på förskolans verksamhet.

 

Vi har ett gott samarbete med våra föräldrar och är lyhörda för önskemål och synpunkter. Pedagogerna samtalar dagligen med föräldrarna vid lämning och hämtning, så att du kan få veta hur dagen har varit. Jag önskar dig och ditt barn varmt välkomna till vår förskola.

 

Asta Dirgelaite, förskolechef

 

Solstugan: en rolig och trygg miljö för förskolebarn

Förskolan Solstugan i Sätra drivs i privat regi av Förskolegruppen och har varit en del av Stockholms stads barnomsorg sedan 2008. Förskolegruppen har över trettio års erfarenhet av att driva förskolor.

 

Vi finns i ett grönområde med lekpark och stor plaskdamm för bad på sommaren. Vi har en egen utegård med lekredskap. I närheten finns också en sjö med badstrand, en fotbollsplan och en hästgård. Området är skyddat från trafik och är en trygg miljö för barnen.

Aktiviteter styrs av barnens intressen och talanger

Barnens behov och intressen styr våra aktiviteter och val av arbetssätt. Med andra ord ser vi till barnens individuella förmågor och utgår ifrån det i vårt arbete.

Vi gör regelbundna utflykter till museer, djurparker och bibliotek. Vi arbetar också med olika projekt där barnens intressen, frågor och behov styr inriktningen. Våra pedagoger har varje vecka planeringstid. Då utvärderar man veckans arbete gentemot läroplansmålen och planerar för det fortsatta arbetet.

Bra bemötande

”Väldigt snälla och duktiga pedagoger, ett bra bemötande, stora möjligheter för inne- och uteaktiviteter.”

Omarpappa

Anmälan

Trygghet och glädje genom aktiviteter, gemenskap och rutiner

För att barnen på förskolan ska känna sig trygga har vi en del fasta rutiner på förskolan, exempelvis morgonsamling, lunch, vila, mellanmål och fruktstund. Däremellan finns utrymme för olika aktiviteter.

Varje måndag morgon har vi gemensam storsamling på förskolan. Alla tre avdelningar på förskolan träffas då och sjunger tillsammans.

Spännande och roliga utflykter

En gång per månad gör varje avdelning en större utflykt till ett museum, en djurpark, en teater etcetera. Vi gör även regelbundna mindre utflykter till bibliotek, affärer och lekparker. De äldsta barnen på förskolan åker till simhallen en gång per vecka.

Föräldrasamarbete och roliga månadsfester

Vi har ett forum för föräldrar, som vi kallar föräldrarådet, där man kan få ytterligare inflytande i verksamheten. Vi välkomnar alla som så vill, att vara med. Föräldrarådet träffas och har möte en gång per termin.

Föräldrar och deras barn bjuds in till fest på förskolan en gång per månad. Där kan föräldrar och pedagoger umgås och lär känna varandra under avslappnade former. Barnen uppträder ibland med teater, dans och sång. De visar upp målningar och andra saker som de har skapat under månaden. Varje fredagsfest har ett visst specifikt tema, exempelvis, kultur, konst och skapande, teater eller lucia.

Stöd för flerspråkighet

Vi stödjer barn med annat modersmål än svenska genom att bjuda in föräldrar till internationella sagostunder. Föräldrar får läsa sagor på sitt modersmål för de barn som har samma modersmål som henne/honom. Vi har dessutom ett internationellt bibliotek på förskolan med bilderböcker på barnens modersmål. Ibland har vi internationella samlingar och pratar om olika länder och vilka språk man talar.

Barnen på förskolan ges även inflytande i verksamheten genom att de får vara med och skriva trivselregler och ibland välja vilken aktivitet som de vill delta i.