Bildspel: En dag på Tärnan

Trygghet, värme och glädje

På Tärnan arbetar vi för att ditt barn skall känna trygghet och värme. För oss är det viktigt att alla barn är glada och trivs.

Vi arbetar med traditionell förskolepedagogik med interkulturell inriktning och betoning på språk. Vi tar tillvara på de olika kulturer som finns representerade i barngruppen och bland pedagogerna. Vi prioriterar små barngrupper med hög personaltäthet.

Vi har många aktiviter i och utanför förskolan. Vi besöker bibliotek, simhall, teater och museum. Barnen jobbar mycket med händerna, skapar och experimenterar. Varje vecka har vi skogsdag och varje fredag bakar vi.

Våra utbildade barnskötare och förskollärare jobbar målinriktat med barnens utveckling och lärande.

En presentation av Tärnan »