Välkommen till Förskolan Tärnan!

Hej! Jag heter Andreea Carlsson, förskolechef på förskolan Tärnan. Jag har gedigen erfarenhet och är utbildad förskollärare. Sedan 2011 arbetar jag som chef för flera av Förskolelegruppens förskolor.

 

För mig är det viktigt att se till barnens bästa, så att de känner sig trygga och tycker det är roligt komma till förskolan. Det är också viktigt för mig att du som förälder känner att ditt barn trivs, mår bra och utvecklas på förskolan. Som förälder är du välkommen att få inblick i ditt  barns vardag och delta aktivt i verksamheten. Dina åsikter och idéer är viktiga för oss! Har du frågor, förslag eller vill komma in på en kopp kaffe är du hjärtligt välkommen! Jag önskar dig och ditt barn varmt välkomna till Tärnan.

 

Andreea Carlsson, Förskolechef

Tärnan: Roligt, utvecklande och tryggt

Förskolan Tärnan drivs av Förskolegruppen och har varit en del av Stockholm Stads barnomsorg sedan april 2005.

 

På Tärnan arbetar vi efter traditionell förskolepedagogik med interkulturell inriktning och betoning på språk. Det betyder att vi tar tillvara på de olika kulturer som finns representerade i barngruppen och bland pedagogerna vilket gör oss rikare, intressantare och roligare. Tärnan är en plats där olika kulturer och språk möts.

 

I vår verksamhet lägger vi fokus på att arbeta medvetet med att skapa förutsättningar till barnens språkutveckling, deras demokratiska tänkande och identitetsskapande.

 

På Tärnan prioriterar vi små barngrupper med hög personaltäthet. Vi har gott om personal och låg personalomsättning. Förskolan har åtta barngrupper fördelade på två avdelningar och ett snitt på 4,8 barn per årsarbetare. I små grupper blir alla barn sedda och hörda. Barnets bästa är utgångspunkt för vår verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. För oss är det viktigt att barnen får trygghet och värme, mår bra och är glada, känner sig som hemma och välkomna.

 

Vi har bara utbildade barnskötare och förskollärare och vår personal jobbar målinriktat med barnens utveckling och lärande.

 

Känslan att vårt barn är viktigt

”Förskolans starka sida är personalens kärlek. Och känslan att vårt barn är viktigt.”
Kari

Anmälan

Nyfikenhet, engagemang och språkutveckling

Vi på Tärnan har ett utforskande och laborativt arbetssätt där nyfikna och engagerade pedagoger tillsammans med barnen leker, experimenterar, studerar naturen, teknik, matematik och språk. Vi ger inte färdiga svar, barnen måste fundera själva och hitta sina egna lösningar. På det sättet lär man och utvecklas på djupet. Vårt fokus på språkutveckling innebär att vi i alla situationer och aktiviteter försöker att ge barnen möjligheter att uttrycka sina tankar och idéer. Barnen stimuleras att prata med varandra och vuxna. Barnens tankar och idéer uppmärksammas och tas till vara.

Spännande projekt och roliga fester

Vi arbetar med olika projekt och teman, vi har många utflykter och fester tillsammans med föräldrar och vårdnadshavare. Vi brukar ha mångkulturella fester där föräldrasamverkan stärks och utvecklas. På festerna brukar vi även ha nationella rätter och bekanta oss med klädedräkter från barnens länder.

Vi har många aktiviteter på och utanför förskolan. Vi besöker bibliotek och simhall, museum, teater och mycket annat. Varje vecka bakar vi och har skogsdag.

Våra pedagoger håller sig uppdaterade och deras kompetens utvecklas kontinuerligt. Vi upptäcker spännande saker med barnen och utvecklas tillsamman med barnen.

Vi serverar ekologisk mat

Vi serverar bra mat som barnen tycker om! Maten som serveras på Förskolan Lejongapet levereras ifrån S2H Catering som gör all mat av ekologiska råvaror.

Mer om vår ekologiska mat på Lejongapet »