?

Därför Förskolegruppen

  • Trygghet: En trygg, lärorik och harmonisk miljö för ditt barn. Skönt för dig som förälder att veta.
  • Glädje: På våra förskolor har man kul!
  • Kvalitet: Vi följer läroplanen för förskolan och andra riktlinjer – kvaliteten säkerställs med regelbundna uppföljningar.

Fler skäl att välja Förskolegruppen: 

  • Mycket engagerad personal som ser och tar sig tid med varje barn. Fokus på att möta både barnens och föräldrarnas individuella behov. Personalen är lyhörd och intresserad av att ta del av frågor och önskemål. En bra kommunikation med både föräldrar och barn är ett grundläggande dagligt arbetsverktyg för oss. Vi jobbar för att du som förälder ska känna att det är din förskola.
  • Stor satsning på aktiviteter. Många utflykter till museer, simhallar och annat kul. Hos oss händer det alltid något spännande.
  • Mycket rena och fräscha lokaler. Vi satsar extra på städning. Det är bra både för barn som har allergier och för att undvika att allergier uppstår.
  • Vi arbetar ständigt för att utveckla den pedagogiska miljön.

Bra kommunikation

”Vi har jättebra kommunikation med förskolan.”
Fikret

Anmälan

Medlem av Friskolornas riksförbund

Förskolegruppen är medlem av Friskolornas riksförbund. Du kan få veta mer genom att klicka på länken här nedan.

Friskolornas riksförbund »