?

Förskolor med fokus på kvalitet

Vi inom Förskolegruppen strävar hela tiden mot högsta möjliga nivå i vår verksamhet. För oss är det viktigt att förskolan är en trygg miljö för barnet där man både lär sig, trivs och har roligt. Vi arbetar oförtröttligt med kvalitetsutveckling i pedagogiken och i verksamheten i stort. 

Ett viktigt verktyg är Stockholms Stads Kvalitetsindikator. Vi siktar alltid mot att uppnå högt ställda krav. Det innebär bland annat att personalen är direkt delaktig i ett löpande kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi stämmer regelbundet av på varje avdelning hur vi ligger till och kan förbättra oss jämfört med ett antal kriterier, från 1-6, där 6 är bäst.

Baserat på vilka behov man ser och även utifrån barnens intressen väljer varje förskola lämpliga utvecklingsområden. Exempel på det kan vara språk, normer eller matematik.

Verkliga exempel från vår verksamhet

Ett par exempel som visar vilken nytta det här kan göra för barnen:

  1. En av våra förskolor ville ge barnen en bättre förståelse av begrepp som solidaritet, respekt och vänskap. Man startade då projektet ”veckans kompis” där barnen varje vecka får rösta. De får även ge skäl till valet. Till exempel att den kompis man röstar på: ”är snäll, delar med sig, är bra på att hjälpa till,” etcetera. Man lyfter på så sätt fram en mängd positiva egenskaper. Projektet har gett mycket bra resultat när det gäller målen som vi ville uppnå.
  2. På en annan förskola blev resultatet en bättre pedagogisk miljö. Som en del i detta har man organiserat ett antal ”stationer” för olika aktiviteter: Ett rum blev skaparverkstad, ett blev matematikrum, ett blev sagohörna. På det sättet finns allt material för varje aktivitet på ett ställe. Det blir lättare för  barnen att hitta sakerna, och bättre ordning. Det gör att gör att man både lär sig mer och har roligare!

Vi ser att genom att hela tiden arbeta med olika utvecklingsområden åstadkommer vi en mycket positiv utveckling i våra förskolor och för barnen.

Läs mer om Stockholm Stads Kvalitetsindikator (extern pdf) »

Läroplanen för förskolan (pdf-fil) »

Så här ska det ju vara!

”Så här ska det ju vara! Personalen är glad och engagerad och har livlig fantasi när det gäller lek och aktiviteter.”

E och R

Anmälan