?

Vår pedagogik

Vi arbetar ständigt med barnens lärande. Vi fokuserar särskilt på att barnen skall utveckla sina kunskaper inom språk, matematik, miljö, natur och kultur. På förskolegruppen använder vi traditionell förskolepedagogik.

Våra pedagoger har ett praktiskt förhållningssätt när det gäller barnets utveckling. Vi betraktar varje barn som en egen individ som kan mycket och har stora inneboende möjligheter att utvecklas vidare.

Vi möter varje barn på dess egen nivå så att barnet kan utvecklas på bästa sätt utifrån just sina förutsättningar.

Trygghetglädje och kvalitet är nyckelord för vårt sätt att arbeta. Vi arbetar dagligen aktivt och framgångsrikt med dessa som ledstjärna.

Kvalitetsarbete

Vi använder Stockholm stads kvalitetsindikator för vårt systematiska kvalitetsarbete.

Så arbetar vi med kvalitetsutveckling »

Läs om Stockholms stads riktlinjer (extern pdf) »

Bra kommunikation

”Vi har jättebra kommunikation med förskolan.”
Fikret

Anmälan