?

Vår personal

De förskollärare och barnskötare som vi rekryterar och som arbetar med oss är mycket engagerade i och motiverade av att se barn utvecklas dagligen och av att möta deras individuella behov.

Vi verkar i en interkulturell miljö där alla pedagoger med sina speciella kompetenser är en tillgång. Vi värdesätter att våra pedagoger har en variation av förmågor och intressen inom olika kunskapsområden som språk, bild, dans, musik, gymnastik med mera.

I vår personalstyrka förekommer en stor bredd av olika kompetenser och erfarenheter. Allt ifrån dramapedagoger till idrottslärare, operasångare och mycket mer. Gemensamt för alla som arbetar hos oss är ett stort intresse för barn.

Alla mina barn har älskat dagis

”Alla mina fyra barn har älskat dagis från första dagen. Jag känner mig så otroligt trygg när jag lämnar mina barn på dagis.”

A

Anmälan