?

Vår personal

De förskollärare och barnskötare som vi rekryterar och som arbetar med oss är mycket engagerade i och motiverade av att se barn utvecklas dagligen och av att möta deras individuella behov.

Vi verkar i en interkulturell miljö där alla pedagoger med sina speciella kompetenser är en tillgång. Vi värdesätter att våra pedagoger har en variation av förmågor och intressen inom olika kunskapsområden som språk, bild, dans, musik, gymnastik med mera.

I vår personalstyrka förekommer en stor bredd av olika kompetenser och erfarenheter. Allt ifrån dramapedagoger till idrottslärare, operasångare och mycket mer. Gemensamt för alla som arbetar hos oss är ett stort intresse för barn.

Bra bemötande

”Väldigt snälla och duktiga pedagoger, ett bra bemötande, stora möjligheter för inne- och uteaktiviteter.”

Omarpappa

Anmälan