?

Alla mina barn har älskat dagis

”Alla mina fyra barn har älskat dagis från första dagen. Jag känner mig så otroligt trygg när jag lämnar mina barn på dagis.”

A

Anmälan

Förskolegruppen: fristående förskolor i Söderort, Stockholm

Förskolegruppen är ett samlingsnamn för fem fristående förskolor som drivs i privat regi i Stockholms Söderort. Vi har varit verksamma inom Stockholms stads barnomsorg i över trettio år sedan vi öppnade vår första enhet Plommongården (från början kallad Måsen).

Vi har med tiden skaffat oss mängder av nyttiga erfarenheter av förskoleverksamhet. Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra arbetssätt.

Idag har vi en verksamhet som vi är mycket stolta över. Regelbundna undersökningar visar också att våra föräldrar och barn känner sig trygga och trivs väldigt bra hos oss.

Trygghet, glädje och kvalitet är nyckelord för vår verksamhet. Vi arbetar dagligen aktivt och framgångsrikt med dessa ord som ledstjärna.

Därför väljer du förskolegruppen »

Om vår pedagogik och hur vi arbetar »

Förskolegruppens  vision

Vår vision är att pedagoger, barn och vårdnadshavare tillsammans skapar en trygg, jämlik, lustfylld och stimulerande lärandemiljö där vi tillsammans utforskar och utmanar oss i det livslånga lärandet och ser våra olikheter som en tillgång.

Förskolornas öppetider

Våra öppetider följer generellt Stockholm stads riktlinjer för förskolors öppettider enligt följande:

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, www.stockholm.se/ef ”

Utbildningsförvaltningen

Medlemmar i Friskolornas riksförbund och Sefif

Vi är med i branschorganisationerna Friskolornas riksförbund och Sefif  (en branschorganisation för fristående förskolor i Stockholms län).  Klicka på länkarna nedan om du vill veta mer.


Friskolornas Riksförbund Logotyp

 Friskolornas riksförbund »

 Sefif-Logotype-fristande-hemsideadress-2011

Sefif »

Ett stort tack

”Vi vill ge personalen på Tärnan ett stort tack. Ni ser och arbetar med varje barn individuellt och med vänlighet. Vi vill verkligen rekommendera vår förskola till andra.”

D och S

Anmälan