?

Alla mina barn har älskat dagis

”Alla mina fyra barn har älskat dagis från första dagen. Jag känner mig så otroligt trygg när jag lämnar mina barn på dagis.”

A

Anmälan

Så arbetar vi för delat inflytande

För dig som förälder

• Föräldramöten
• Föräldraträffar
• Individuella utvecklingssamtal
• Enkäter
• Föräldraråd
• Interkulturella möten – julfirande med knytkalas från olika länder,
sagoläsning på olika språk
• ”Ris-och-Ros-låda” i hallen.
• Deltagande i olika aktiviteter som till ex. utflykter och organisering av fester

För ditt barn

• Barnen är med i planering av aktiviteter och utflykter
• Barnen är med och väljer leksaker och material
• Barnen uppmuntras att hjälpa till med vardagliga rutiner
• Barnen skapar sina egna ”regler” hur gruppen ska fungera, reglerna är
uppsatta på anslagstavlan
• Barnen avbryts inte under lek och aktiviteter
• Barnen tillfrågas och intervjuas som en utvärdering av det pedagogiska
arbetet
• Vi pratar med barnen och inte över deras huvuden
• Barnen uppmuntras att lösa sina konflikter genom kommunikation
• Barnen uppmuntras att välja den form i vilken det känns tryggast att
utrycka sig fritt.

För vår personal

• Personalmöten
• Planeringsmöten
• Kompetensutveckling
• Internutbildning
• Konferens
• Hälsa och friskvård
• Delta i styrelsearbete och föräldraråd
• Individuella utvecklingssamtal
• Pedagogiska möten

Våra barn till 100% i goda händer

”Varje dag har vi som föräldrar vetat till 100% att våra barn är i goda händer. Varje dag har jag vetat att vi kan kommunicera om allt med er.”

Fam Y

Anmälan