?

Synpunkter och klagomål

Vi tar emot alla synpunkter och klagomål som en möjlighet att förbättra vår verksamhet, något som vi ständigt strävar efter. Vi vill även gärna höra dina positiva synpunkter. Det är mycket värdefullt för oss att också få höra vad vi gör bra.

På det här sättet kan vi: 

  • stärka inflytandet för dig som vårdnadshavare,
  • hålla en öppen dialog med föräldrar och vårdnadshavare,
  • se till att eventuella brister åtgärdas så snabbt som möjligt,
  • se till att dina synpunkter tas emot och får respons.

 

Klagomålshantering

Vid våra förskolor vill vi uppmuntra till att synpunkter eller klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Alla synpunkter på verksamhet och/eller personal tas  om hand med de nedan beskrivna stegen.

Steg 1

Vi vill uppmuntra dig till att i första hand ta kontakt med den personal som klagomålet eller synpunkten gäller. Personalen ska alltid meddela förskolechefen om detta.

Steg 2

Om du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål eller synpunkter så tar du kontakt med förskolechefen och framför ditt klagomål. Du kan även ta kontakt med förskolechefen direkt.

Steg 3

Om du efter kontakt med förskolechefen fortfarande har klagomål eller synpunkter så tar du kontakt med huvudman/ ledning och framför ditt klagomål. Du kan även ta kontakt med huvudmannen direkt.

Steg 4

Om du efter kontakt med Huvudmannen fortfarande har klagomål eller synpunkter så tar du kontakt med utbildningsförvaltningen och framför ditt klagomål. Du kan även ta kontakt med utbildningsförvaltningen direkt.

Vad händer sedan med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras av förskolechefen, huvudmannen eller utbildningsförvaltningen.

Vi på förskolan tar hand om klagomålet så snabbt som möjligt.

Karl-Erik Granlund, Verksamhetschef

Godkänt av Ledningsgruppen

Här kan du ladda ner blanketten »

Sänd oss dina synpunkter

Här kan du skicka synpunkter direkt till din förskola. Läs mer om hur vi behandlar dina synpunkter i texten intill. Du  kan även ladda ned en blankett som du lämnar till oss.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer

Vilken förskola gäller dina synpunkter? (obligatoriskt)

Dina synpunkter, beröm eller klagomål