?

Om avgifter för förskoleplats

Heltidstaxa* gäller för:

Förskolebarn i åldern 1-2 år som är mer än 30 timmar i veckan på förskolan betalar för heltid. Avgiften beräknas på hushållets avgiftsgrundande månadsinkomst och är för:

 • Det första barnet 3 % av inkomsten dock högst 1 362 kr/månad
 • Det andra barnet 2 % av inkomsten dock högst 908 kr/månad
 • Det tredje barnet 1 % av inkomsten dock högst 454 kr/månad
 • Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

 Deltidstaxa* gäller för: 

Förskolebarn 1-3 år som går högst 30 timmar per vecka i förskolan. Förskolebarn 3-5 år fr.o.m. augusti det år barnet fyller tre år, som vistas mer än 15 timmar per vecka på förskolan.

 • Det första barnet 2 % av inkomsten dock högst 908 kr/månad
 • Det andra barnet 1 % av inkomsten dock högst 454 kr/månad
 • Det tredje barnet 1 % av inkomsten dock högst 454 kr/månad.
 • Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

 

Köregler

Vi som fristående förskola har valt att vara med och bidra till att uppfylla platsgarantin genom att vara med i den gemensamma köhanteringen.

Stadsdelsförvaltningarna hanterar erbjudande om plats för de verksamheter som är med i den gemensamma köhanteringen.

Kort sammanfattning av köreglerna

 • Samma regler gäller för både kommunala och fristående verksamheter.
 • Barn som riskerar att inte få plats inom garantitiden prioriteras i urvalet.
 • Fristående verksamhet ska ta emot barn folkbokförda i andra kommuner på samma villkor som barn som är folkbokförda i staden på grund av öppenhetskravet.
 • Barn vars föräldrar är föräldralediga med nytt syskon kan välja att ha barnen på heltid i verksamheten.

Klicka här för mer information på Stockolms stads hemsida »

 

 

*Observera! Vi reserverar oss för att ovanstående kan ändras av Stockholms stad  innan vi har möjlighet att ändra här. För dig som vill försäkra dig om att ha dagsaktuella uppgifter hänvisar vi till Stockholms Stad. 

Vad innebär en intresseanmälan?

Att du gör en intresseanmälan här innebär att vi kontaktar dig för en visning av den aktuella förskolan eller för att ge svar på eventuella frågor.  Detta är i sig ingen bindande anmälan  om förskoleplats.

Ska jag göra något mer än att anmäla intresse här?

För att få en plats måste du även göra en ansökan om plats till Stockholms stads barnomsorg. Det kan du göra via nedanstående länk. Där kan du även ange namn på  förskolan du vill söka till (med reservation för ändringar av Stockholms stad).

Här kan du anmäla dig till Stockholms stads barnomsorg »

Avgifter och köregler

Läs här om avgifter och köregler »